By car

You can drive to Igoumenitsa and then take the ferry boat to Corfu.

Distances:
Athens to Igoumenitsa: 480 km
Patras to Igoumenitsa: 349 km
Thessaloniki to Igoumenitsa: 470 km