Συνοπτική Παρουσίαση της Δραστηριότητας της Επιχείρησης Travelworld

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1991. Σκοπό της εταιρείας αποτελεί η άσκηση κάθε είδους Τουριστικών επιχειρήσεων. Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι, να παρέχει υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες, εξειδίκευση, πρωτοποριακές ιδέες & προγράμματα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη.
Αναφορικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες η επιχείρηση λειτουργεί :
1. Τμήμα εισερχόμενου (INCOMING), τουρισμού, εκπροσωπώντας μεγάλους tour operators του εξωτερικού,
2. Τμήμα εξερχόμενου (OUTGOING), τουρισμού που ασχολείται με έκδοση αεροπορικών (ΙΑΤΑ) και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και οργάνωση ταξιδίων,
3. Ειδικευμένο τμήμα για Συνεδριακό τουρισμό, INCENTIVES, και υψηλών προσώπων (VIP),
4. Ειδικό τμήμα εκδρομών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με ιδιόκτητα λεωφορεία: 2 των 50 θέσεων, 1 των 25 και 1 των 17,
5. Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων με στόλο 150 αυτοκινήτων (60% ιδιόκτητα και 40% με LEASING).
Η επιχείρηση διακινεί σημαντικό αριθμό πελατών ετησίως οργανώνοντας ολοκληρωμένα τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.
Συνεργάζεται με μεγάλα τουριστικά γραφεία και tour operators της Ευρώπης.
Η επιχείρηση έχει προβεί σε σημαντικές επενδύσεις στην ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων και των λεωφορείων της, καθώς & στην ανακαίνιση των γραφείων της κατά τα τελευταία 2 χρόνια, δημιουργώντας σύγχρονους χώρους γραφείων, διαχωρισμένους κατάλληλα ώστε τα τμήματα να είναι ανεξάρτητα (κρατήσεις-εκδρομές-λογιστήριο-συνεδριακός τουρισμός) και να διαθέτουν την δική τους υλικοτεχνική υποδομή.
Η εταιρία είναι μια από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας.
Οι Υπηρεσίες υποστήριξης του τουριστικού γραφείου αποτελούνται από τα τμήματα :
- Λογιστήριο. Διαθέτει (4) εργαζόμενους που ασχολούνται με την λογιστική υποστήριξη του γραφείου & της εταιρείας..
- Κρατήσεις. Διαθέτει (4) εργαζόμενους που ασχολούνται με τις κρατήσεις που γίνονται από τους Tour operators του εξωτερικού προς τα τοπικά καταλύματα.
- Εκδρομές & ομαδικά ταξίδια. Διαθέτει (4) εργαζόμενους που ασχολούνται με την διαχείριση των εκδρομών και των ταξιδιών που διοργανώνει η εταιρία
- Transfers. Διαθέτει (4) εργαζόμενους που ασχολούνται με τις μεταφορές τις συναλλαγές και την διαχείριση των κρατήσεων άλλων καταλυμάτων και την χρέωση υπηρεσιών που το γραφείο παρέχει στις εταιρίες.
- Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων. Διαθέτει 2 μόνιμους υπαλλήλους για την διαχείριση του στόλου, κρατήσεις, παραδόσεις, παραλαβές, συντήρηση, και προσλαμβάνονται εποχικοί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Επιπλέον, εργαζόμενοι της εταιρίας ασχολούνται με την γραμματειακή υποστήριξη, την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας με πελάτες, την έκδοση πληροφοριακού υλικού κλπ.
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλές αυξητικές τάσεις με τα ακαθάριστα έσοδα να παρουσιάζουν ετήσια καθαρή αύξηση κατά την τελευταία τετραετία, συνοδευμένα από υψηλό δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας.
Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της εταιρίας αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό (incoming) και την λειτουργία της εταιρίας ως τοπικού & περιφερειακού Tour Operator.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η επιχείρηση κατατάσσεται στις δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή. Το μεγάλο εύρος των τουριστικών δραστηριοτήτων της εταιρίας και οι συνεχείς αυξητικοί ρυθμοί της καθιστούν επιτακτική την λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.